Datum objave: 18.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje  

Delovno mesto:  Asistent z doktoratom (H019001) na katedri za biokemijo za določen čas (do 30. 3. 2024) in s polnim delovnim časom.  

1. Pogoji za opravljanje dela: 

  • doktorat znanosti (prejšnji) kemijske smeri
  • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) kemijske smeri
  • veljaven habilitacijski naziv »asistent« ali »asistent-raziskovalec«; na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitve v naziv

2. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Zaposlimo podoktorskega raziskovalca za delo na interdisciplinarnem projektu s področij organske kemije ter biokemije in molekularne biologije. Osrednja tematika dela bodo kemijske modifikacije in uravnavanje aktivnosti encimov. Od kandidatov pričakujemo raziskovalne izkušnje z enega ali obeh področij, samostojnost in inovativnost ter veselje do timskega dela v mladi in ambiciozni ekipi.   

3. Rok za prijavo: Do 1. 2. 2023  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ks@fkkt.uni-lj.si  

4. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Primož Pečnik

Telefonska številka: +386 1 479 8418

E-mail: ks@fkkt.uni-lj.si  

Za več informacij o vsebini dela se obrnite na: izr. prof. dr. Marko Novinec (marko.novinec@fkkt.uni-lj.si) ali prof. dr. Jurij Svete (jurij.svete@fkkt.uni-lj.si).