Datum objave: 19.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: TEHNIČNI DELAVEC V (I) v Službi za upravljanje skupnih prostorov in naprav; šifra DM: J035067 - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom  

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Srednja strokovna izobrazba tehniške ali druge ustrezne smeri
 • Srednja splošna izobrazba tehniške ali druge ustrezne smeri
 • Organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja 
 • Delovne izkušnje so zaželene
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • vodenje raznih evidence po navodilih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:  

 • vzdrževanje materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
 • skrb za brezhibno delovanje in vzdrževanje laboratorijske in druge opreme, aparatur, drugih osnovnih sredstev in inventarja,
 • organiziranje popravil in vzdrževanja delovnih naprav,
 • nabavljanje in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
 • vodenje evidence s svojega področja dela,
 • sodelovanje pri izvajanju varnostnih predpisov in pri pripravi stroškovnih cenitev ter tehniških navodil,      
 • nadzor stanja plinov in izvedba menjave jeklenk po vseh odjemnih mestih fakultete,
 • nadzor stanja tehničnih plinov in centralnega razvoda ter skrbi za točenje dušika,
 • delo na stružnici in rezkalnem stroju ter obdelovanje kovin,
 • sodelovanje pri popisu osnovnih sredstev in skrb za uničenje odpisanih oz. izrabljenih sredstev

4. Rok za prijavo: 2. 2. 2023

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si ali po pošti na naslov Večna pot 113, 1000 Ljubljana. UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

  Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si