Datum objave: 23.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: Fakulteta za elektrotehniko     Tržaška cesta 25     1000 Ljubljana   

1. Razpisano delovno mesto:   TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 (J037003) v Laboratoriju za avtomatiko in kibernetiko. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 01. 02. 2023 dalje in trimesečnim poskusnim delom.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri ali
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovno-tehniške smeri

3. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,
 • stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,
 • opravljanje drugih del po nalogu predpostavljenega, ki vsebinsko sodijo v  širše strokovno področje delovnega mesta.

  4. Zaželena funkcionalna znanja: osnovna znanja s področja elektrotehnike  

Rok za prijavo: do vključno 31. 01. 2023  

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si  

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška  c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si  

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.