Datum objave: 26.01.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLASBO, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI

 • Šifra delovnega mesta: J016980
 • Tarifni razred: VI
 • Raven izobrazbe: 6 (6/1)
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s krajšim, 75 % delovnim časom,
 • predvidena zaposlitev - čimprej
 • Poskusno delo: 3 mesece

  2. Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba ustrezne smeri 
 • višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • ustrezne vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

3. Splošni opis:

 • vodenje strokovne službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog
 • sodelovanje pri izbiri zunanjih ponudnikov za izvajanje strokovnih del
 • odgovornost za vzdrževanje in tehnično brezhibnost opreme
 • nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu tajnika članice

4. Podrobnejši opis:

 • skrbi in nadzira nemoteno delovanje vseh prostorov, ki so v lasti UL AG (npr.: načrtovanje, usklajevanje ali izvajanje časovnega okvira in količine potrebnih popravil…)
 • koordinira delo tehničnih delavcev
 • organizira in koordinira delo zunanjih izvajalcev (gasilci, hostese…) pri zaprtih in javnih prireditvah UL AG
 • skrbi za vzdrževanje tehničnega delovanja opreme in zgradb UL AG
 • skrbi za nemoteno obratovanje stavb in opreme UL AG (npr.: ekonomična raba električne energije, obstoječe opreme itn.)
 • spremlja delo v prostorih ogrevanja, kanalizacije, elektrike, prezračevanja itn.
 • skrbi za razvoj in pripravo vseh potrebnih načrtov, navodil, dokumentov o varnosti in varstvu dela ter sprejema ukrepe za požarno in električno varnost

Zaželene izkušnje pri organizaciji dogodkov ter pri izvedbi koncertne dejavnosti.  

5. Rok za prijavo: Od 26. 1. 2023 do vključno 31. 1. 2023 Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za glasbo,  Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko  elektronske pošte na naslov: tajnik@ag.uni-lj.si).  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Kristina Brezjan, pomočnik tajnika

Telefonska številka: 01/ 2427305

E-mail: kristina.brezjan@ag.uni-lj.si