Datum objave: 01.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

  1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004)  

Zaposlitev za:  

a) določen čas do 31. 12. 2023, s krajšim delovnim časom (20 %), s trimesečno poskusno dobo.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba: 

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja);

b) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • Znanstvenoraziskovalno delo na projektu BUILDCHAIN: BUILDing knowledge book in the blockCHAIN distributed ledger. Trustworthy building life-cycle knowledge graph for sustainability and energy efficiency.
  • Izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 6. 2. 2023  

5. Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo:

  • življenjepis,
  • dokazilo o izobrazbi

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ LPT 1_ime priimek«. UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Alenka Bone

Tel.: 01/4798-115

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si