Datum objave: 01.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:  Šifra DM: J017104; Samostojni strokovni delavec VII/2-III (m/ž) v kadrovski službi  

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OU59029
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017104,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.03.2023 
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 2 leti,
 • Poskusno delo: 3 mesece. 
 • Izhodiščni plačni razred delovnega mesta: 33

Pogoji za opravljanje dela:  specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) upravne, pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri   

Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno opravljavljanje strokovno organizacijskih del na svojem delovnem področju 
 • izvajajanje operativnih nalog delovnega področja 
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis: 

 • samostojno načrtovanje in opravljanje strokovnih del na svojem delovnem področju 
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja 
 • vodenje postopkov in priprava dokumentacije za zaposlovanje delavcev (razpisi, urejanje prijav in odjav v zavarovanje, napotitve na zdravniške preglede itd.) 
 • vnos podatkov ob zaposlovanju in ob spremembah podatkov v kadrovsko informacijski sistem (SAP) 
 • priprava pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih pogodb in pogodb o delu 
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področju dela 
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s kadrovskim področjem ter priprava podatkov ter izdelovanje raznih poročil za notranje in zunanje uporabnike 
 • vodenje in skrb za evidence vseh podatkov na svojem področju dela 
 • sodelovanje z vodjo službe pri pripravi vseh poročil o delu fakultete s svojega področja dela 
 • skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela 
 • vodenje statistik s kadrovskega področja, ki jih predpisuje zakonodajalec 
 • ostala dela po navodilih nadrejenega.

Potrebna funkcionalna znanja:   aktivno znanje najmanj enega tujega jezika (angleščina, nemščina), znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti   

Datum objave: 1.2.2023.  

Rok za prijavo: 14 dni, do 15.2.2023.  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tanja Svetic

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si