Datum objave: 03.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica UL: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

RAZISKOVALEC za projekt H2020:SUPER-G, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, Katedra za znanost o rejah živali (M/Ž), DM: H017004

 • Šifra DM: H017004 (M/Ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: Raziskovalec
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačni razred: 34
 • Plačna podskupina: H
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 15.3.2023 do 29.2.2024
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
 • Poskusno delo: 3 mesece

  2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer živinoreja, kmetijstvo – agronomija in/ali računalništvo/informatika
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer živinoreja, kmetijstvo – agronomija in/ali računalništvo/informatika
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smer živinoreja, kmetijstvo – agronomija in/ali računalništvo/informatika
 • aktivno znanje enega tujega jezika (zaželena angleščina)
 • komunikativnost, samoiniciativnost, kreativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnosti samostojnega dela na strokovnih in znanstvenih področjih, veselje do raziskovalnega dela
 • prednost bodo imeli kandidati z znanjem dveh tujih jezikov (zaželeno angleščina, nemščina) in sposobnostjo samostojnega dela na strokovnih in znanstvenih člankih ter kandidati s poznavanjem rokovanja z živalmi (govedo, drobnica) in managementa v čredah krav molznic, krav dojilj in drobnice ter poznavanjem travinja in/ali delovanja senzorskih aplikacij oz. strojnega učenja.

  3. Kratek opis del in nalog:

• Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na projektu SUPER-G (Sustainable Permanent Grassland) 

• poglobljen študij (meta analiza) literature • strokovno sodelovanje s partnerji v projektu • izvajanje meritev: spremljanje kroženja hranil, prirastov travinja, pomoč pri izvedbi poskusov vezano na trajno travinje (virtualna ograja, GPS senzorji, uporaba dronov za spremljanje ES in PGM • tehnična podpora in komunikacija s pilotnimi kmetijami

• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz

• priprava strokovnih prispevkov in navodil za kmete in kmetijske svetovalce vezano na tematiko projekta

• sodelovanje pri oblikovanju spletne strani projekta in pri objavah na družbenih omrežjih projekta

• sodelovanje pri aktivnostih vezanih na komunikacijo in desiminacijo rezultatov projektov  

4. Rok za prijavo:  10 dni od objave, od 3. 2. 2023 do vključno 13. 2. 2023     

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisanem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si 

 5. Kontaktna oseba na članici:    

Ime in priimek: Mojca Dermastja    

Telefonska številka:  01 320 3801    

E-pošta: mojca.dermastja@bf.uni-lj.si