Datum objave: 06.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana  razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za javna naročila

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas zaradi predaje dela in nadomeščanja začasno odsotnega delavca (predvidoma 13 mesecev)
 • Poskusno delo: 3 mesece

  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, upravne ali druge ustrezne smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne, upravne ali druge ustrezne smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne, upravne ali druge ustrezne smeri
 • zaželene delovne izkušnje na področju javnih naročila ali poznavanje predpisov s področja javnega naročanja
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov (dobro poznavanje word, excel, outlook, powerpoint)
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • večopravilnost (vključno z delom pod časovnim pritiskom)
 • sposobnost pisanja zahtevnih pravnih besedil

Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno vodi zahtevna in manj zahtevna javna naročila in nabave
 • izvaja operativne naloge delovnega področja, vključno z administrativno-tehnično pomočjo
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • sodeluje pri pripravi ali samostojno pripravlja zahtevnejša pravna besedila (mnenja, stališča, pogodbe, razpisna dokumentacija…)
 • sodeluje in svetuje strokovnim službam v vseh fazah izvedbe javnega naročanja (zlasti pomoč pri izbiri postopka, usklajevanje strokovnega in pravnega dela javnega naročila)
 • dokončno pripravlja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s pogodbo
 • nudi pomoč strokovnim službam pri pripravi dopolnjevanju in spreminjanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
 • skrbi za objave v informacijskih sistemih za javno naročanje
 • vodi evidence in skrbi za poročanje v skladu z zakonodajo
 • nudi strokovno pomoč članicam univerze 

  Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.746,13 EUR bruto)  

Rok za prijavo:  6. 2. 2023 – 24. 2. 2023

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si