Datum objave: 21.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana      

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I), J017102; KRAJŠI DELOVNI ČAS 50 %    

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • zahtevana izobrazba:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    

3. Kratek opis dela in nalog:    

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

  Podrobnejši opis:

 • pomoč pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju trajnostnega razvoja 
 • izvedba analize stanja za opredelitev ključnih javnosti, ki jih bodo naslavljale aktivnosti pilotnega projekta, ki ga vodi FDV
 • izvedba in pomoč pri analizi stanja in pripravi vsebinskih izhodišč za oblikovanje strokovnih izpopolnjevanj na področju trajnostnega razvoja
 • sodelovanje pri pripravi vsebinskih poročil in elaboratov na pilotnem projektu v okviru projekta »UL za trajnostno družbo«
 • sodelovanje pri oblikovanje metodologije za implementacijo pilotnega projekta
 • sodelovanje pri pregledu in urejanje časovnic zaposlenih
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije, skladno s pogoji projekta »UL za trajnostno družbo«
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v področje trajnostnega razvoja

4. Rok za prijavo: 21. 2 . 2023 do 24. 2. 2023    

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi  Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.  

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office   

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  
 • znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • poznavanje ciljev trajnostnega razvoja

  7. Delovno razmerje:

 • določen čas – do 31. 12. 2025 (»čas trajanja projekta »UL za trajnostno družbo  – ULTRA«)
 • krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden 
 • zaposlitev predvidoma v mesecu marcu 2023
 • možno sodelovanje tudi pri drugih raziskovalnih projektih

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU«.  

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«    

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 214

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si