Datum objave: 22.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.  

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje Veterinarska medicina na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele (šifra DM: D019001)  

2. Pogoji za opravljanje dela: Doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) veterinarske smeri.  

Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.  

Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.  

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.  

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 22. 2. 2023 do 23. 4. 2023.  

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev el. naslov: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si . 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OV11243.     

5.   Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Irma Jesenovec  

Telefonska številka: 01 47 79 389, 390, 392

E-mail: kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.si