Datum objave: 23.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Laboratoriju za kognitivno modeliranje, za določen čas, s krajšim delovnim časom

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: krajši (50 %) delovni čas 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu do 30. 9. 2023
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Predviden nastop dela: 1. 3. 2023

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi smer: jeziki (podrobneje neopredeljeno)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: jeziki (podrobneje neopredeljeno)
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer: jeziki (podrobneje neopredeljeno)

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,   Opis delovnega mesta: 

 • Delo na dvojezičnih slovarjih v okviru projekta NAPOJ, sklop 2023 1 in 2
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 23. 2. 2023  

Rok za prijavo: 28. 2. 2023  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZ_LKM«. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktna oseba na članici:

Mateja Malešič

Tel.: 01/4798-114

e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si