Datum objave: 23.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1.    Razpisano delovno mesto:  Tajnik VIZ VI na Inštitutu za fiziologijo, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • višješolska izobrazba (prejšnja) , višja strokovna izobrazba družbenih, poslovnih, upravnih ali pravnih ved
 • znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost
 • zaželene delovne izkušnje
 • poskusno delo 3 mesece

3.     Kratek opis del in nalog: 

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela 
 • nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del  
 • pisanje zapisnikov
 • sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za inštitut
 • vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju inštituta
 • nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za inštitut
 • opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:  sodelovanje pri izvedbi pouka in obveščanje študentov in predavateljev o izvedbi pouka   

4.  Rok za prijavo: 10 dni od 23.2. 2023 do 5.3.2023

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si