Datum objave: 23.02.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto   

1.     Razpisano delovno mesto:  Samostojni strokovni delavec VII/1 v Referatu za študentske zadeve – podiplomski študij, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas  

2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji) ali visokošolska izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družbenih, upravnih, … ved
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
 • aktivno znanje enega tujega jezika
 • poskusno delo 3 mesece

3.     Splošni opis del in nalog: 

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis del in nalog:  Sodelovanje pri postopkih vpisa doktorskih študentov in pri vodenju postopkov, vezanih na izdelavo doktorskih dezertacij in zagovore, priprava diplom in prilog k diplomi; administrativno delo podiplomskega študija; podajanje informacij in svetovanje doktorskim študentom, sodelovanje na Komisiji za kakovost in Komisiji za doktorate znanosti; sodelovanje na Kolegiju koordinatorjev z namenom reševanja študentskih prošenj; sodelovanje s strokovnimi službami na fakulteti in na UL; vodenje raznih študentskih seznamov; priprava pogodb za sodelujoče na podiplomskem študiju; poznavanje  internih aktov in aktov UL, ki zajemajo področje študentskih zadev; izvajanje postopkov za spremembe akreditacije programa; izvajanje postopkov priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na podiplomskem študiju; priprava poročil; sodelovanje pri predstavitvah študijskih programov na informativnih dneh; pomoč in sodelovanje na svečanostih ob podelitvi diplom.  

4.  Rok za prijavo: od  23.02.2023 do 02.03.2023  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti dekanat@mf.uni-lj.si  

Kontaktna oseba: Maruša Vukelić - vodja referata: 01 543 7819.