Datum objave: 01.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA  NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO 

  Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)  –  m/ž    Šifra DM:  J017935 Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete/Finančno-računovodska služba    Pogoji za opravljanje dela   1.     Zahtevana izobrazba:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri oz. druge družboslovne ali tehnične smeri   2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
 • primerne vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov, 
 • poznavanje predpisov s področja dela, 
 •        komunikativnost
 • 4 leta ustreznih delovnih izkušenj.
3.    Poskusno delo:  3 mesece   Kratek opis dela in nalog:   
 • Vodenje, koordiniranje in izvedba strokovnega dela na področju nabave v informacijskem programu SAP, 
 • priprava, posodabljanje in dopolnjevanje baz podatkov za področje nabave,
 • vodenje postopkov javnih naročil malih in večjih vrednosti, 
 • priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil,
 • spremljanje dobave naročenega blaga in storitev na podlagi naročilnih ali pogodb, zlasti po okvirnih sporazumih, 
 • arhiviranje dokumentacije v zvezi z javnimi naročili, 
 • organizacija in vodenje izvedbe letnega popisa,
 • statistično poročanje s področja dela, 
 • pomoč pri izdelavi zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
 • sodelovanje pri izdelavi finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice, 
 • poročanje s področja javnih naročil,
 • spremljanje informacij in novosti z delovnega področja, 
 • druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu nadrejenega. 
6. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas (nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta), s polnim delovnim časom.    7. Rok za prijavo:  do 15. 3. 2023   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.      Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.    Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.    Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.    Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.    8.  Kontaktna oseba:       Ime in priimek: Milena Petek       Telefonska številka:  4769-693       E-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si