Datum objave: 02.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v nazivu redni profesor / izredni profesor / docent za področje Biostatistika in biometrika na Oddelku za agronomijo (M/Ž) za nedoločen čas za polni delovni čas

 • Šifra delovnega mesta D019001 ( M/Ž )
 • Naziv delovnega mesta: redni profesor, izredni profesor, docent
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred : IX
 • Plačna podskupina : D
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Trajanje  zaposlitve: nedoločen čas od 1. 10. 2023 dalje, s polnim delovnim časom 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ali doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri 
 • veljaven habilitacijski naziv za področje izvolitve Biostatistika in biometrika; 
 • Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi; 
 • znanje tujega jezika (angleški jezik)
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • poznavanje statistične metodologije, ki je vezana na biotehniška področja, načrtovanje poskusov in opazovanj, statistično modeliranje časovnih in prostorskih procesov, mešani linearni in nelinearni modeli, multivariatni statistični pristopi.

3. Kratek opis dela in nalog

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 60 dni od objave, od 2. 3. 2023 do 2. 5. 2023  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.    

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek:Tea Kuzman

Telefonska številka: 01/320-3101

e- pošta: tea.kuzman@bf.uni-lj.si