Datum objave: 03.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

  1.   Razpisano delovno mesto:   

Pomočnik tajnika članice VII/2 v Službi za strokovno in administrativno podporo za področje dentalne medicine na UL Medicinski fakulteti, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski (prejšnja), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravnih, poslovnih, upravnih ali družbenih ved;
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov; 
 • organizacijske sposobnosti;
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj;
 • poskusno delo 3 meseci

3.     Opis del in nalog:   

Splošni opis: 

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • strokovno svetovanje vodstvu in zaposlenim glede zadev s področja delovanja Odseka za dentalno medicine
 • spremljanje in poznavanje zakonodaje s področja delovanja fakultete,
 • priprava oz. sodelovanje pri pripravi splošnih in konkretnih aktov na svojem delovnem področju, 
 • organizacija, razporejanje in vodenje dela na svojem delovnem področju;
 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela študijskih in študentskih zadev na Odseku za dentalno medicine ter sodelovanje z drugimi strokovnimi službami;
 • podpora pri izvajanju študijskega programa;
 • izvajanje postopkov za priznavanje v tujini pridobljenega izobraževanja;
 • planiranje in spremljanje nabave ter izvajanje drugih nalog, povezanih z nabavo blaga in storitev ter kreiranje naročil;
 • vodenje evidenc delovnega časa za zaposlene na Odseku za dentalno medicino;

4.  Rok za prijavo: 10 dni, od 3. 3. 2023 do 13. 3. 2023  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.