Datum objave: 08.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.  

1. Razpisano delovno mesto:    Asistent z doktoratom, m/ž

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OV51678
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas  
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 15. aprila 2023 30. septembra 2025

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji), iz enega od naslednjih področji: vedenjska biologija, sociobiologija, fenomenologija, antropologija, psihologija, kognitivna znanost
 • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja), iz enega od naslednjih področji: vedenjska biologija, sociobiologija, fenomenologija, antropologija, psihologija, kognitivna znanost

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji za analizo vedenjskih podatkov
 • aktivno znanje angleškega jezika 
 • izkušnje in znanja načrtovanja ter izvajanja raziskav z vsaj enim od naslednjih raziskovalnih pristopov: vedenjske raziskave, etnografija, empiričja fenomenologija (vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj)
 • habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent za področje kognitivna znanost (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu »UL za trajnostno družbo – ULTRA« 6.06 Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0: Razvoj modela merjenja okoljskih parametrov in njihovih učinkov na udeležence študijskega procesa za podporo prehodu v zeleno in trajnostno akademsko družbo« 
 • koordinacija izvedbe projekta »ULTRA 6.06 Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0« na Centru za kognitivno znanost UL PEF
 • načrtovanje izvedbe svojega dela raziskovalnih dejavnosti v skladu z načrtom/prijavo raziskovalnega projekta
 • izvajanje raziskovalne dejavnosti na projektu
 • priprava rednih poročil o izvajanju raziskovalnih dejavnosti
 • sodelovanje z ostalimi raziskovalci na raziskovalnem projektu
 • podpora drugim projektom na Centru za kognitivno znanost
 • podpora pri diseminaciji raziskovalnih rezultatov (spletni in drugi mediji)
 • izvajanje del po odredbi neposredno predpostavljenega
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma 15. 4. 2023.  

5. Datum objave: 8. 3. 2023

6. Rok za prijavo: 3 dni   

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in z registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU«  

Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354