Datum objave: 15.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto (ponovitev razpisa):

1.    Razpisano delovno mesto:   

Laboratorijski tehnik s posebnimi znanji na Inštitutu za patologijo, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • srednješolska strokovna (štiriletna) izobrazba 
 • organizacijske sposobnosti, opravljen strokovni izpit 
 • poskusno delo 2 meseca

3.     Splošni opis del in nalog: 

 • samostojno izvajanje laboratorijskih postopkov za potrebe redne in urgentne diagnostike v usmerjenem oddelčnem laboratoriju v okviru svoje strokovnosti
 • sodelovanje pri izvajanju strokovno-zdravstvenega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela
 • sodelovanje v kliničnih raziskavah (priprava materiala in analiza)
 • vodenje ustrezne dokumentacije in skrb za evidentiranje opravljenega dela in arhiviranje vzorcev 
 • dnevno vzdrževanje delovne opreme in aparatov
 • skladno z organizacijo dela sodelovanje v dežurstvu in pripravljenosti 
 • sodelovanje pri vzdrževanju sistema kakovosti 
 • skrb za stalno izobraževanje in pridobivanje kompetenc skladno z letnim načrtom 
 • skladno z navodili nadrejenega, sodelovanje pri postopkih za pridobivanje, vzdrževanje in nadgradnjo dovoljenj za delo, standardov kakovosti in sodelovanje v akrediteacijskih postopkih
 • opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega 

Pogoji dela:

 • skrajšan delovni čas (36 ur),
 • zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva lahko predstojnik inštituta odredi, da zaposleni na tem delovnem mestu opravljajo dežurstvo v skladu s Splošnim aktom delodajalca, ki ureja delovni čas
 • zaradi namena,da je zagotovljena možnost  prihoda na delovno mesto lahko  predstojnik inštituta odredi , da so zaposleni na tem delovnem mestu vključeni v stalno pripravljenost v skladu s Splošnim aktom delodajalca, ki ureja delovni čas

4.  Rok za prijavo: 7 dni od 15.3.2023 do 22.3.2023  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana po pošti ali e-pošti na naslov dekanat@mf.uni-lj.si.  

Pri prijavi se naj kandidati sklicujejo na registrsko številko prijave PDM-1: OV22825. 

Kontaktna oseba: prof. dr. Jože Pižem, 01/543-7899.