Datum objave: 16.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:  Raziskovalec z magisterijem, H018003  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • magisterij znanosti; področje izobrazbe: Klasius P16: široko področje 01: izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev; ter 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,
 • od kandidata se pričakuje poglobljeno poznavanje sistemov kakovosti v izobraževanju, izobraževalnih politik na ravni EU in držav članic,
 • delovne izkušnje z vodenjem in delom (tako akademskim kot administrativnim) na večjih mednarodnih projektih – visoka sposobnost koordinacije raziskovalnih nalog in vodenja evropskih projektov,
 • poznavanje standardov kakovosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter vpetost v strokovne in raziskovalne kroge na omenjenem področju,
 • demonstriranje sposobnosti znanstvenega publiciranja.

  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   3. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil s področja zagotavljanja kakovosti izobraževanja in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
 • sodelovanje pri oblikovanju in krepitvi učnih skupnosti za oblikovanje inovativnih učnih produktov
 • pomoč pri akademskem vodenju projekta, strokovno vodenje projekta,
 • raziskovalno delo (pridobivanje podatkov na terenu, desk-analysis, kvalitativna in kvantitativna analiza podatkov, pisanje strokovnih in znanstvenih člankov,
 • usposabljanje mladinskih delavcev in učiteljev s področja zagotavljanja kakovosti izobraževalnih izidov.

4. Rok za prijavo: 16. 3. 2023 do 21. 3. 2023

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Zoom, MS Teams, Sharepoint, OneDrive.  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost  

7. Delovno razmerje: določen čas od zaključka razpisa do 30. 9. 2025   polni delovni čas zaposlitev v aprilu 2023 »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Timon Kokalj

Telefonska številka: 01/ 58 05 185

E-mail: timon.kokalj@fdv.uni-lj.si