Datum objave: 20.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za mikrobiologijo, Katedra za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo, (Groblje 3, 1230 Domžale)

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (m/ž), šifra DM: J017101, Oddelek za mikrobiologijo; Katedra za mikrobno diverziteto, mikrobiomiko in biotehnologijo  

 • Šifra DM: J017101 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) naravoslovne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) naravoslovne smeri  ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovne smeri
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, napredna znanja uporab računalniških programov MS Word, MS Excel
 • poznavanje osnovnih mikrobioloških tehnik s poudarkom na anerobni mikrobiologiji, sposobnost vodenja bioreaktorskih (anaerobnih) procesov, poznavanje osnovne analitske metodologije (plinske kromatografije, molekularnih metod), poznavanje osnovnih bioinformacijskih orodij za delo v mikrobiološkem laboratoriju.

Opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri izvedbi laboratorijskih vaj: priprava vzorcev, materialov in naprav ter sodelovanje pri izvedbi vaj, 
 • demonstracije meritev na različnih instrumentih,
 • nadzor raziskovalnega dela in pomoč študentom v laboratoriju (zaključna dela),
 • skrb za aparature, kemikalije, material, urejenost laboratorija in varnost pri delu,
 • podpora pri raziskovalnem in strokovnem delu katedre,
 • samostojna izvedba analiz v laboratorijih na katedri,
 • meritve na zahtevnejši analitski opremi,
 • administrativna podpora tajništvu oddelka vezano na delo katedre in skupine.

Rok za prijavo: 30 dni, od 20. 3. 2023 do vključno 20.4.2023  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

Kontaktna oseba na članici: Irena Kržan, e-pošta: irena.krzan@bf.uni-lj.si; tel.: 01 320 3701