Datum objave: 21.03.2023

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Raziskovalec (šifra DM H017004) za področje Osnovni mehanizmi homeostaze – m/ž Delovno mesto razpisujemo za določen čas 1,63 meseca (predvidoma od 1.4.2023 do 19.5.2023) s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 1,63-mesečnim poskusnim delom.  

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba s področja »Medicina« ali »Veterinarstvo«:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
  • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Funkcionalna znanja in ostale zahteve za zasedbo delovnega mesta: Inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor  tujec pogoja znanja slovenščine ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.  

Zaradi potreb vpisa v ARRS evidenco raziskovalne in razvojne dejavnosti je potrebno imeti ustrezen raziskovalni naziv. V kolikor ga izbrani/a kandidat/ka še ne bo imel, bo potrebno izvesti postopek izvolitve v habilitacijski naziv asistent–raziskovalec ustreznega hab. področja oz. v razvojni naziv razvijalec. Kandidat/ka, ki v času prijave nima naziva, potrebnega za vpis v ARRS evidenco, skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev za habilitacijski naziv asistent–raziskovalec oz. za razvojni naziv razvijalec ter soglasje, da se v primeru odločitve izbirne komisije prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv. Naziv je potrebno pridobiti do roka za vpis v navedeno evidenco.   Zaželene so izkušnje s sodelovanjem pri raziskovalnem delu in s kliničnim delom.   

Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Optimizacija s trombociti in zunajceličnimi vezikli avtologne krvne plazme za zdravljenje pooperativnih ran v otorinolaringologiji« (šifra: J3-3066)),  
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog, 
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 3 dni (od 21.3.2023 do 24.3.2023)  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov zaposlitev@zf.uni-lj.si. V prijavi obvezno navesti raziskovalno področje: OSNOVNI MEHANIZMI HOMEOSTAZE.  

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar Telefonska številka:01/ 300 -11- 66 E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si