Datum objave: 22.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

Pomočnik tajnika članice

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetni diplomirani ekonomist.

Strokovni naziv preizkušeni računovodja.

Najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

Dobro poznavanje računovodske, finančne in davčne zakonodaje.

Aktivno znanje slovenskega jezika.

Vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

Znanja za uporabo računalniških programov.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva,

-         priprava strokovnega gradiva in sodelovanje pri delu organov fakultete,

-         organizacija in nadzor dela v računovodsko finančni službi,

-         spremljanje predpisov s finančno-računovodskega področja ter davčnega področja in posredovanje le-teh,

-         kontroliranje določenih stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,

-         izdelava kontnega plana članice,

-         izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,

-         izdelava finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice,

-         spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,

-         spremljanje likvidnosti, plasiranje presežkov sredstev, izračun obresti,

-         poročanje s področja financ,

-         sodelovanje pri proračunskem planiranju,

-         sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika.

 

4.   Rok za prijavo:

Datum objave: 22.09.2008, rok 5 dni; do 26.09.2008

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 01 / 47 68 506

E-mail: