Datum objave: 25.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI

Delovno mesto se razpisuje za določen čas do vrnitev delavke s porodniškega dopusta s predvidenem pričetkom po končanem izboru v mesecu oktobru.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Višješolska strokovna izobrazbe ustrezne smeri.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-       opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana, prodekana in tajnika članice,

-       pisanje zapisnikov,

-       sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto,

-       vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva,

-       nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo,

-       opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni od 25.09.2008

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Dolores Por

Telefonska številka: 01 / 42 03 128

E-mail: