Datum objave: 26.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Visoka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj – docent (za področje zdravstvene ekologije in nadzorstva).

Zaposlitev za določen čas do 30.09.2009, dopolnilno delo – krajši delovni čas 8 ur tedensko.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti

Veljaven habilitacijski naziv: docent za področje sanitarnega inženirstva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje slovenskega jezika.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-      oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-      organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-      predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-      vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-      mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-      znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-       skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Datum pričetka dela:

01.02.2009

 

5.    Rok za prijavo:

90 dni (od 26.09.2008 do 25.12.2008)

 

6.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik

Telefonska številka: 01/ 300 11 25

E-mail: