Datum objave: 26.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

javna (mednarodna) objava prostih delovnih mest

 

 

Članica:

U niverza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

 

1.    Razpisano delovno mesto:

PREDAVATELJ/PREDAVATELJICA za področje znanost v športu - kineziologija

Čas trajanja: določen čas enega leta in polni delovni čas.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba, profesor/-ica športne vzgoje.

Veljavni izvolitveni naziv predavatelj za področje znanost v športu –Kineziologija .

Retorične sposobnosti.

Inovativnost.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Aktivno znanje slovenskega jezika .

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke

 

4.    Rok za prijavo:

8 dni, do vključno 04.10.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič

Telefonska številka: 01 / 477 11 40

E-mail: