Datum objave: 30.09.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: dr. med., mag. farmacije (dodiplomski), univ. dipl. biol.

Veljaven pedagoški naziv za področje Farmakologija in eksperimentalna toksikologija.

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-        vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu ,

-        sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih ,

-        sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu ,

-        sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke .

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni, od 30.09.2008 do 08.10.2008.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek : predstojnik Inštituta prof. dr. Lovro Stanovnik

Telefonska številka : 01 / 543 73 30