Datum objave: 03.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Rodica, Domžale

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT za področje ŽIVINOREJA

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktor znanosti s področja živinoreje.

Izvolitev v naziv docent  za področje Živinoreja.

Znanje slovenskega jezika.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni od objave

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: doc. dr. Dragomir Kompan

Telefonska številka: 01 / 721 78 65