Datum objave: 07.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

EKONOMSKA FAKULTETA

 

1.   Razpisano delovno mesto:

Asistent (M/Ž)

Za področje managementa v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom.

Delovno mesto se objavlja za takojšnjo zaposlitev za določen čas do 30.09.2008 s krajšim delovnim časom v obsegu 75% polnega delovnega časa.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri / znanstveni magisterij ali doktorat znanosti.

Veljaven habilitacijskih naziv asistenta za področje managementa.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

Delo na navedenem delovnem mestu obsega:

-       Vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu/ih

-       sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;

-       sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;

-       nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;

-       sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke;

-       skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

Delovno mesto bo objavljeno na območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje dne 07.10.2008 s 5-dnevnim rokom za prijavo.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ksenja Jaklič

Telefonska številka: 01 / 589 24 37

E-mail: