Datum objave: 08.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

EKONOMSKA FAKULTETA

 

1.   Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (M/Ž) v Službi za kadrovske zadeve.

Delovno mesto se objavlja za zaposlitev za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri.

Organizacijske sposobnosti in izkušnje.

Aktivno znanje angleškega jezika.

Usposobljenost za delo z računalnikom (okolje Windows).

2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-       izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,

-       pripravljanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o izobraževanju, odločb, sklepov, avtorskih in podjemnih pogodb,

-       spremljanje delovno-pravne zakonodaje,

-       priprava podatkov za obračun plač,

-       vodenje evidence prisotnosti in izplačanih ur nadur,

-       vodenje kadrovskih statistik,

-       vodenje arhiva kadrovske službe fakultete,

-       administrativno vodenje postopkov za habilitacijo pedagoških delavcev,

-       načrtovanje in opravljanje dela najožjih strokovnih področjih,

-       nadzor stroškov delovnega področja,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

 

4.   Rok za prijavo:

Do vključno 15.10.2008.

 

5.    Kontaktna osebna na članici:

Ime in priimek : Zlatka Kovač Tušek

Telefonska številka : 01 / 589 24 35

E-mail :