Datum objave: 08.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

EKONOMSKA FAKULTETA

 

1.   Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – pripravnik (M/Ž) v Službi za študijske zadeve.

Delovno mesto se objavlja za zaposlitev za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Visoka izobrazba ustrezne smeri.

Organizacijske sposobnosti in izkušnje.

Aktivno znanje angleškega jezika.

Usposobljenost za delo z računalnikom (okolje Windows).

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-       načrtovanje in opravljanje dela na dodiplomskem rednem in izrednem študiju ter študiju na daljavo,

-       organizacija izvedbe pedagoškega procesa dodiplomskega študija s pripravo in usklajevanjem urnikov, z organizacijo izvajanja posameznega predmeta,

-       pomoč pri pripravi načrtovanja pedagoškega dela in izdelavi najave neposredne pedagoške obveznosti,

-       vodenje evidenc in izdelava analiz o izvajanju pedagoškega procesa, o študijskih in študentskih zadevah,

-       informacijsko in svetovalno delo s študenti z obveščanjem študentov ter izdaja potrdil,

-       priprava in oblikovanje seznama predavanj in drugih gradiv,

-       spremljanje predpisov s področja visokega šolstva,

-       izvedba izpitov s pripravo letnega načrta izpitnih rokov, izvedba razpisanih izpitnih rokov s spremljanjem prijav študentov na izpitne roke in pripravo seznamov prijavljenih študentov na izpitne roke in priprave seznamov prijavljenih študentov,

-       kontrola in vodenje evidenc vpisnih podatkov študentov,

-       kontrola in vodenje evidenc o izpitih,

-       opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

Do vključno 15.10.2008.

 

5.   Kontaktna osebna na članici:

Ime in priimek : Zlatka Kovač Tušek

Telefonska številka : 01 / 589 24 35

E-mail :