Datum objave: 08.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članice:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

 

1.    Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje BIOKEMIJA

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž).

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktor znanosti.

Izvolitev v naziv docent za področje Biokemija.

Znanje slovenskega in angleškega jezika.

Retorične sposobnosti.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

 

4.    Rok za prijavo:

90 dni od objave

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Darja Pitako

Telefonska številka: 01 / 256 69 94

E-mail: