Datum objave: 14.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ / docent ali izredni profesor za področje fizike (šifra DM: D019001 / IX. ).

Za nedoločen čas in polnim delovnim časom, od 01.04.2009 dalje.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti s področja fizike.

Veljavni izvolitveni naziv docenta ali izrednega profesorja s področja fizike.

Retorične sposobnosti.

Inovativnost.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-    organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,

-    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del ,

-    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo

90 dni, do 13.01.2009

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vidka Mužar

Telefonska številka: 01 / 476 65 09

E-mail: