Datum objave: 14.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

 

Članica:

Visoka šola za zdravstvo, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Asistent (za področje babištva)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko.

 

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje babištva – babiške nege.

Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

 

Kratek opis dela in nalog:

-      vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-      sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-      sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-      nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-      sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-      skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-      skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,

-      stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-      opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Datum pričetka dela:

15.11.2008

 

Rok za prijavo:

5 dni (od 14.10.2008 do 19.10.2008)

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik

Telefonska številka: 01 / 300 11 25

E-mail: