Datum objave: 24.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ (za področje slikarstva)

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Priznanje pomembnih umetniških del

Veljaven habilitacijski naziv docent/ka za področje slikarstva.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-         usmerjanje umetniškega in  raziskovalnega dela ter študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-         umetniško in znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

90 dni, do 23.01.2009

Nastop dela 01.03.2009

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. Bojan Gorenec

Telefonska številka: 01 / 251 27 26

E-mail: