Datum objave: 24.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

 

1.    Razpisano delovno mesto:

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE (M/Ž)

Za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba – družboslovne, humanistične, biotehniške ali ustrezne smeri.

Vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Tri leta ustreznih delovnih izkušenj.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-          sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice,

-          samostojno vodenje zadev različnih področij,

-          sodelovanju pri delu organov članice in univerze,

-          sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

5 dni, do vključno 28.10.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Darja Pitako

Telefonska številka: 01 / 423 11 61