Datum objave: 24.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/KA

Šifra delovnega mesta: D010001, tarifni razred IX,

naziv: Asistent z doktoratom

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom.

Zaposlitev je za določen čas nadomeščanja delavke, ki gre na porodniški dopust.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela   

Zahtevana izobrazba: dr. farmacije (IX. stopnja).

Veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje biofarmacije in farmakokinetike.

Funkcionalna znanja.

Ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavce.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         vodenje teoretskih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,

-         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-         skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,

-         nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme,

-         opravljanje drugih nalog.

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni; do 31.10.2008

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar

Telefonska številka: 01 / 476 95 05

E-mail: