Datum objave: 24.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – PREDAVATELJ

Šifra delovnega mesta: D017004, tarifni razred VII/2

Naziv: Predavatelj

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 1 leta, z 20% delovnega časa

(8 ur na teden).

Zaposlitev je za določen čas nadomeščanja delavke, ki gre na porodniški dopust.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: dr. farmacije (IX. stopnja).

Veljaven habilitacijski naziv: predavatelj za področje klinične biokemije in Laboratorijske biomedicine.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti.

Inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-         predavanja študentom,

-         vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,

-         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov,

-         usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva,

-         znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,

-         proučevanje in razvijanje konceptov, skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov,

-         druge naloge.

 

4.   Rok za prijavo:

8 dni, do 31.10.2008.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zdenka Gantar

Telefonska številka: 01 / 476 95 05

E-mail: