Datum objave: 27.10.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Akademija za glasbo

 

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT za področje petja

Zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom – 2 delovni mesti.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti oziroma priznanje pomembnih umetniških del.

Veljaven habilitacijski naziv: docent/tka za področje petja.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          usmerjanje umetniškega oz. raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del.

 

4.   Rok za prijavo:

90 dni od objave

 

5.   Kontaktna oseba na članici :

Ime in priimek: tajnik Mojca Žugelj Marič