Datum objave: 05.11.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ za področje geotehnologije in rudarstva

Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti.

Veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje geotehnologije in rudarstva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Delovne izkušnje:

Poskusno delo:

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-           skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

15 dni (do 19.11.2008)

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Jakob Likar

Telefonska številka: 01 / 470 45 00

E-mail: