Datum objave: 12.11.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.   Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC vii/2 (v finančno-računovodski službi) - m/ž

Delovno mesto se razpisuje za določen čas dveh let, s 3-mesečnim poskusnim delom.

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetni diplomirani ekonomist.

1 leto delovnih izkušenj.

Tekoče znanje angleškega jezika.

Znanja za uporabo računalniških programov.

Poznavanje računovodskih predpisov.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         spremljanje in analiziranje finančnega stanja šole, gibanja likvidnih sredstev, gibanja stroškov in prihodkov ter iskanje možnosti za boljšo razdelitev stroškov in sredstev tekom leta,

-         spremljanje finančno računovodskih predpisov in skrb za njihovo izvajanje,

-         sodelovanje s strokovnimi institucijami računovodsko finančne stroke,

-         priprava finančno-računovodskih poročil za potrebe vodstva fakultete, ministrstev, Zavoda za statistiko, Univerze v Ljubljani,

-         kontrola mesečnih poročil pedagoških delavcev o opravljenem delu na področju rednega in izrednega dodiplomskega študija ter podiplomskega študija ter priprava finančnih obračunov,

-         sodelovanje pri pripravi napovedi izvajanja pedagoške dejavnosti fakultete,

-         samostojno vodenje postopkov javnih naročil fakultete v skladu z veljavno zakonodajo.

 

4.   Rok za prijavo

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 15 dni od objave, na naslov: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 5805 560

E-mail: