Datum objave: 12.11.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FAKULTETA ZA UPRAVO

 

1.   Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (PODROČJE ORGANIZACIJA JAVNEGA SEKTORJA) – m/Ž

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Doktor znanosti.

Veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani – docent za področje organizacija javnega sektorja

Retorične sposobnosti.

Inovativnost.

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

-         oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-         organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-         predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,

-         vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-         usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-         znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

 

4.   Rok za prijavo:

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljitev roku5 dni od objave, na naslov: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj

Telefonska številka: 01 / 580 55 60

E-mail: