Datum objave: 21.11.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

 

1.   Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – (plačni sistem in kadrovske zadeve – informatik) / šifra DM: J017104/

Tarifni razred: VII/2.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece oz. pripravništvo

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba računalniške smeri – smer informatik.

Dobro poznavanje delovno pravne zakonodaje.

Znanja za uporabo računalniških programov.

Znanje angleškega jezika.

Organizacijske sposobnosti.

Lahko tudi brez predhodnih delovnih izkušenj (pripravnik).

 

3.   Opis dela in nalog:

Splošen opis:

-           samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,

-           izvaja operativne naloge delovnega področja,

-           spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,

-           opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

-           opravlja strokovne naloge na področju plačnega sistema in kadrovskih zadev v okviru UL,

-           načrtuje in razvija obdelave s področja kadrovske informatike in plačnega sistema,

-           vzdržuje in dopolnjuje razvito programsko opremo,

-           nudi pomoč članicam pri realizaciji plačnega sistema v okviru univerze,

-           sledi postopkom notranjih meril za izvajanje in vrednotenje pedagoškega in raziskovalnega dela,

-           sodeluje pri oblikovanju enotne kadrovske politike na UL in izvaja njihove naloge,

-           spremlja informacije in novosti na področju plačnega sistema,

-           sodeluje pri oblikovanju, inplementaciji in računalniški podpori glede plačnega sistema,

-           izvaja operativne naloge,

-           opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

 

4.   Rok za prijavo:

21.11.2008 – 29.11.2008

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

 

5.   Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko

Telefonska številka: 01 / 24 18 596

E-mail: renata.bogataj@uni-lj.si