JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Datum objave: 01.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA na Katedri za javno zdravje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: dr. med., dr. dent. med.;
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Javno zdravje.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, od 28. 11.  2008 do 6. 12. 2008.

5. Kontaktna oseba na članici:
predstojnik Katedre za javno zdravje prof. dr. Marjan Bilban
Telefon: 01 543 7540