JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 01.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
Asistent za področje Higiena in nadzor živil živalskega izvora

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
 • Izvolitev v naziv asistenta za področje Higiena in nadzor živil živalskega izvora
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas, VII/2. tarifni razred

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 15 dni (od 28.11.2008-12.12.2008)

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: