JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Datum objave: 01.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR (ZA ANGLEŠKI JEZIK) D010004 VIII 2
Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba ustrezne smeri
  • Veljaven habilitacijski naziv: Lektor / lektorica
  • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost, retorične sposobnosti, smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
  • Aktivno znanje slovenskega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:  

  • oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
  • izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, itd…)
  • pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov
  • spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze (npr. nostrifikacijska in habilitacijska poročila za lektorske nazive, izpitne maturitetne komisije, prenos znanja s področja uporabne lingvistike učiteljem v različnih oblikah nenehnega in vseživljenskega izobraževanja, sooblikovanje jezikovnega pouka na nižjih stopnjah), skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


Rok za prijavo: 90 dni (do 28. 2. 2009)

5. Kontaktna oseba na članici:

izr. prof. dr. Franci Sluga
tel. 200 32 26
e-mail: