Datum objave: 03.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – (plačni sistem in kadrovske zadeve – informatik) /šifra DM: J017104/

Tarifni razred: VII/2.
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece oz. pripravništvo

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba računalniške smeri – smer informatik, lahko tudi družboslovne smeri z dobrim poznavanjem programa Access
 • Dobro poznavanje delovno pravne zakonodaje
 • Dobro poznavanje programa Access
 • Znanja za uporabo računalniških programov
 • Znanje angleškega jezika
 • Organizacijske sposobnosti
 • Lahko tudi brez predhodnih delovnih izkušenj (pripravnik).

3. Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • opravlja strokovne naloge na področju plačnega sistema in kadrovskih zadev v okviru UL,
 • načrtuje in razvija obdelave s področja kadrovske informatike in plačnega sistema
 • vzdržuje in dopolnjuje razvito programsko opremo
 • nudi pomoč članicam pri realizaciji plačnega sistema v okviru univerze,
 • sledi postopkom notranjih meril za izvajanje in vrednotenje pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodeluje pri oblikovanju enotne kadrovske politike na UL in izvaja njihove naloge
 • spremlja informacije in novosti na področju plačnega sistema
 • sodeluje pri oblikovanju, inplementaciji in računalniški podpori glede plačnega sistema
 • izvaja operativne naloge
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo: 5.12.2008 – 13.12.2008

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

5. Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):

Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: