Datum objave: 16.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

2. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (V RAČUNOVODSKO-FINANČNI SLUŽBI) - M/Ž

Delovno mesto se razpisuje za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom.

3. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani ekonomist,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • tekoče znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje računovodskih predpisov,
 • poznavanje postopkov javnega naročanja.

4. Kratek opis dela in nalog:

 • spremljanje in analiziranje finančnega stanja šole, gibanja likvidnih sredstev, gibanja stroškov in prihodkov ter iskanje možnosti za boljšo razdelitev stroškov in sredstev tekom leta,
 • samostojno vodenje postopkov javnih naročil fakultete v skladu z veljavno zakonodajo,
 • priprava finančno-računovodskih poročil za potrebe vodstva fakultete, ministrstev, Zavoda za statistiko, Univerze v Ljubljani,
 • spremljanje finančno računovodskih predpisov in skrb za njihovo izvajanje,
 • sodelovanje s strokovnimi institucijami računovodsko finančne stroke,
 • kontrola mesečnih poročil pedagoških delavcev o opravljenem delu na področju rednega in izrednega dodiplomskega študija ter podiplomskega študija ter priprava finančnih obračunov,
 • sodelovanje pri pripravi napovedi izvajanja pedagoške dejavnosti fakultete.

5. Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 15  dni po objavi, na naslov: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail: