Datum objave: 23.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto: D019001 - VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX – 3 (docent za področje meteorologije) (m/ž) za določen čas in polnim delovnim časom, od 01.02.2009 dalje.


2. Pogoji za opravljanje dela: Doktorat znanosti s področja meteorologije, veljavni izvolitveni naziv docenta s področja meteorologije, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: 30 dni, do 29.01.2009


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: