Datum objave: 23.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  prijave do 28. 12. 2008)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101


1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT Z DOKTORATOM  ZA PODROČJE PREHRANA  (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti

    - izvolitev v naziv asistent za področje Prehrana 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo:  od 24. 12. 2008 do vključno 28. 12. 2008

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darja Pitako
Telefonska številka: 01 423 11 61