Datum objave: 24.12.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje računalništvo v izobraževanju (M/Ž)
Za določen čas do 31.05.2009 s krajšim delovnim časom oz. 80%, (nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti).

2.    Pogoji za opravljanje dela:

  • Univerzitetna izobrazba: prof. mat. in rač.
  • Izvolitev v naziv asistenta za področje računalništvo v izobraževanju.

3.    Kratek opis dela in nalog:

  •   vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  •  sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  •  sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  •  nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  •  sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  •  opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.    Rok za prijavo:

Do 29.12.2008 (pisne vloge z življenjepisom).